Colosseum torg

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Colosseum torg, plassen mellom Bogstadveien/Sørkedalsveien, Essendrops gate og Fridtjof Nansens vei 2 og gang- og sykkelveien langs Majorstuen skole, bydel Frogner. Navn etter Colosseum kino, navnsatt 2018. På dette området lå tidligere Kino-Palæet. Diagonal over plassen går en gangvei, på nordsiden er VM-paviljongen fra 2011, Bogstadveien 76 (ark. Snøhetta), der fritidsklubben «Hamna» og ungdomsrestauranten «Condio» holder til. På sørsiden er det en skatebane. Mellom gangveien og paviljongen står en liten portrettbyste av Eivind Solberg (1933–2008), en av drivkreften i Big Chief Jazzklubb, og som senere startet Downtown, utført av Guro Berge, satt opp her i 2009.