Pilegrimssenter Oslo

Pilegrimssenter Oslo, Akersbakken 30, er et regionalt senter for formidling, informasjon og veiledning om pilegrimsvandring i Norge, med særlig fokus på utvikling av veien og vandringen i Oslo-regionen og Pilegrimsleden Oslo–Trondheim. Senteret er drevet med statlige midler og skjer i nært samarbeid med kommuner og fylkeskommuner langs leden.

Pilegrimssenter Oslo ble opprettet 2010 og offisielt åpnet 2011. Etter først å være lokalisert i Oslo Hospital og deretter midlertidig i gatekapellet som sto utenfor Domkirken, flyttet senteret høsten 2012 til Akersbakken 30, Tostrupløkken, i Gamle Aker kirkesenter ved Gamle Aker kirke. Senterets ansvarsområdet er tverrfaglig knyttet til miljø, næring, kultur og kirker.