Planetveien

Planetveien, Vettakollen, bydel Vestre Aker, blindvei med villabebyggelse nordvestover fra Stjerneveien. Navnet vedtatt 1952.

Bygninger m.m.:

8. Fire fireetasjes eneboliger i to rekker på hver side av et gårdsrom, med fasader i svartbeiset panel og med felles underjordisk garasje, oppført 1999, nyfunkis (ark. Christopher Adams og Henriette Salvesen). Anlegget var omstridt på grunn av liten tilpasning til omgivelsene, både med hensyn til utseende, dimensjoner og plassering i forhold til nabohusene.

10–14. Modernistisk flermannsbolig fra 1954 med bærende stålkonstruksjoner, flate tak og fasader av glatte plater og glass (ark. Arne Korsmo og Christian Norberg-Schultz). Husene var ment som eksempler på det man dengang så som fremtidsrettede boliger. Nr 12 var Korsmos egen bolig.