Pottemakerveien

Pottemakerveien, Rødtvet, bydel Grorud, blindvei vestover fra Rødtvetveien. Navn 1959 etter et pottemakeri som lå under Rødtvet gård på 1800-tallet.

4. Her lå 1972–2003 Vinterlandbruksskolen i Oslo, opprettet 1886, som nå heter Natur videregående skole.