Prestegata

Prestegata, Sentrum, fra Rosenkrantz’ gate til Stortingsgata. Gammelt gatenavn, fastslått 1864, oppkalt etter slottsprest Bernt Sverdrup (1734–1809), eier av Grünings løkke som lå like i nærheten. Den nedre del av Rosenkrantz’ gate var frem til 1864 en del av Prestegata. Øverst i gaten ligger nedkjørselen til Stortingets garasjeanlegg fra 1988.