Progress Verktøimaskinfabrik

Progress Verktøimaskinfabrik A/S, bedrift etablert som et interessentskap i 1903, som en fortsettelse av en liten personlig eid bedrift fra 1899 for produksjon av verktøymaskiner; aksjeselskap fra 1909. Man hadde først lokaler i Bentse Brug, men flyttet i 1907 inn i en ny fabrikk i Trondheimsveien 113 ovenfor Carl Berners plass. Her laget man verktøy, bormaskiner, slipemaskiner m.m. med eget jernstøperi. 1918/19 ble fabrikken, etter oppkjøp av nabotomter, kraftig utvidet med en stor monteringshall.

I 1950-årene spesialiserte Progress seg på produksjon av tannhjul, og navnet ble i 1962 endret til Progress Tannhjul- og Maskinfabrikk. I 1985 ble bedriften omorganisert til et mindre handelsfirma. Produksjonsvirksomheten ble utskilt i firmaet Progress Maskinering AS, mens Progress Ingeniørfirma AS fortsatte som en agenturforhandler med hovedvekt på fremdriftsutstyr for båter og mindre skip.

Etter at produksjonsvirksomheten ved Carl Berners plass var nedlagt, ble bygningene innredet til forretninger og kalt «Carl Berner senter». Her var blant annet Meny, Jysk, Elkjøp og «Carl Berner Kjellern». I 2020 var området under utbygging med boligblokker rundt et torg, kalt «Carl Berner Torg», med i alt 111 leiligheter.