Punschebollen (løkke)

Bilde av Punschebollen i Frognerveien 30, år 1910. Foto: ukjent/Oslo Museum

Punschebollen, løkke ved Frognerveien. Det eldste hovedbølet lå på 1700-tallet på høydedraget ved nåværende Balchens gate og rommet, som navnet røper, en skjenkestue. Denne delen av løkken ble senere kalt Jørgenslyst. Hovedhuset ble revet omkring 1910. I 1838 kjøpte grosserer Johannes Thomassen Heftye en parsell nærmere Frognerveien og fikk navnet Punschebollen med på kjøpet. Han lot arkitektene H. E. Schirmer og W. von Hanno tegne en sommervilla i sveitserstil, ferdig 1856. Villaen, som hadde adresse Frognerveien 30 – i dag en stor bygård med Frogner kino – ble revet i 1916 og oppført på nytt ved Furulund holdeplass på Lilleakerbanen. Den siste eier var amtmann Ole Andreas Furu (1841–1925); plassen ved den gamle beliggenheten er oppkalt etter ham (Amtmann Furus plass). Navnet Punschebollen er bevart i det nye serveringsstedet i den restaurerte Frogner kino fra 2019.