Røa (plass)

Røa, to plasser med gnr. 101, var navnet på to husmannsplasser under Nedre Fossum, gnr. 101/1.

1. Røa, gnr. 101/17, Tangerudveien 2.

2. Røa, gnr. 101/18, Tangerudveien 10.