Radionette

Radionette, tidligere radiofabrikk grunnlagt i 1927 av Jan Wessel (1903–80). Han startet produksjonen på gutterommet i sitt barndomshjem i Bygdøy allé 67. Et blått kulturhistorisk skilt er satt opp av Oslo Byes Vel på bygningen.

Wessel fikk raskt et gjennombrudd med en enkel radiomottaker koblet til lysnettet, den første av sitt slag i Europa. Året etter flyttet han produksjonen til mer passende lokaler, først i Universitetsgata, senere i Øvre Slottsgate ved Egertorget og deretter i Møllergata 12. Firmaet kom i 1930-årene ut med stadig nye modeller, og etter krigen kom reiseradioen Kurér i 1950. Denne og etterfølgende modellvarianter ble en stor suksess med eksport over hele verden, og det ble laget 700 000 slike radioer frem til rundt 1970. I 1957 flyttet firmaet til Trondheimsveien 100, men produksjonen foregikk også andre steder i byen. Radionette laget dessuten fjernsynsapparater (fra 1961), båndspillere, platespillere, forsterkere m.m.

I 1968 samlet Radionette produksjonen i en ny fabrikk i Sandvika i Bærum. Det var da rundt 1000 ansatte i hans tre selskaper (A/S Jan Wessels Radiofabrikk Radionette, A/S Radionette Norsk Radiofabrikk, og RadioVisjon A/S). Nyanlegget førte imidlertid til økonomiske vansker, og Wessel gikk i 1971 av som direktør. I 1972 ble Radionette-selskapene sammenslått med Tandbergs Radiofabrikk, men denne gikk selv konkurs seks år senere. Radionette er fremdeles et varemerke for bl.a. fjernsyn.

Referanser i denne artikkelen

Tandbergs Radiofabrikk

Referanser til denne artikkelen

Tandbergs Radiofabrikk, Trondheimsveien