Tandbergs Radiofabrikk

Tandbergs radiofabrikk på Kjelsås. - Foto fra en reklamebrosjyre / Norsk Teknisk Museum / Creative Commons

Tandbergs Radiofabrikk, tidligere bedrift grunnlagt i 1933 av sivilingeniør Vebjørn Tandberg (1904–78), aksjeselskap fra 1945. Bedriften produserte først radioapparater (merker som Huldra og Sølvsuper), høyttalere og mikrofoner, fra 1952 også båndopptakere, fra 1958 fjernsynsapparater og fra 1969 fargefjernsynsapparater. I begynnelsen av 1960-årene kom de første produktene innen profesjonell elektronikk, og i 1970 startet satsingen på dataområdet.

Tandberg startet virksomheten i lokaler i Kongens gate 15, flyttet snart til Schleppegrells gate 32 på Grünerløkka og tre år senere til Malmøgata 7. Ved årsskiftet 1950/51 stod et nytt fabrikkanlegg på Kjelsås ferdig (Kjelsåsveien 161), hvor det i 1962 også ble bygd laboratorium og forskningsanlegg i et høybygg. En fabrikk på Kjeller i Skedsmo stod klar i 1966. Tandberg overtok i 1972 Radionetteselskapene med fabrikk i Sandvika i Bærum, og i 1974 åpnet en fabrikk på Skullerud (Olaf Helsets vei 5). Antall ansatte var i 1976 over 3000 med en omsetning på ca. 670 mill. kr, men samtidig kom bedriften i økonomiske vanskeligheter og ble i 1978 slått konkurs.

Virksomheten i Tandbergs Radiofabrikk ble i 1979 videreført i Tandberg Data (datalagring) og Tandberg A/S (språklaboratorier, musikkanlegg, fjernsyn m.m.). Ut fra Tandberg A/S har senere sprunget Tandberg ASA (videokonferansesystemer), Tandberg Television (digital kringkastingsteknologi) og Tandberg Educational (språklaboratorier).