Olaf Helsets vei

Olaf Helsets vei, Skullerud, bydel Østensjø, fra Johan Scharffenbergs vei til General Ruges vei. Oppkalt 1965 etter generalmajor Olaf Helset (1892–1960), som ledet trefningen ved Midtskogen natt til 10. april 1940, var en av grunnleggerne av Hjemmestyrkene og senere sjef for Hæren 1946–48. Veien er bebygd med næringsbygg. Den ene siden av veien er nummerert med stigende oddetall, mens den andre har synkende partall.

Bygninger m.m.:

2. Skullerudstua.

5. Skullerud næringssenter. Det opprinnelige fabrikkanlegget ble oppført 1974 (ark. Jensen, Bue og Prytz) for Tandbergs Radiofabrikk. Norsk Data overtok lokalene 1981 og utvidet anlegget i fire byggetrinn (ark. Torp & Torp), ominnredet til kontorbruk 1985. 1991 omgjort til Skullerud næringssenter, hovedsakelig teknologiske bedrifter og Oslo Voksenopplæring Skullerud. Her er også Oslo klatresenter.