Rascheløkken

Rascheløkken, eiendom utskilt fra Torshov gård. Løkken het tidligere Kiønigløkken etter kjøpmann J. Kiønig, som i 1833 forpaktet løkken. I 1854 solgte han forpaktningsretten til kjøpmann Chr. A. Rasch. 1877–83 utskiltes parseller til bebyggelse med numre til Stockholmgata, Strømstadgata og Oddevallsgata. Hovedbølet fikk nr. 60 b til Stockholmgata, og ble sammen med et areal på 31 daa kjøpt i 1898 av interesseselskapet Rosenhoff, 10 år senere ble løkken solgt til kommunen. Rosenhof skole ligger på Rascheløkkens grunn.