Rosenhoff (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bilde over Sinsen og Rosenhoff. Foto: Tore Sætre / Creative Commons

Rosenhoff, boligstrøk mellom Trondheimsveien og Mailundveien, nord for Rodeløkka, bydel Grünerløkka, bebyggelsen ligger på løkken Rosenhofs grunn. Under og etter den første verdenskrig, da det var stor mangel på boliger i byen, ble det her bygd tre store boligkomplekser, samt Rosenhof skole. Boligkompleksene ble bygd i to perioder, 1914–18 og 1922–25. De fikk til sammen 354 leiligheter. Lenger nord i området boligblokker fra før og etter den annen verdenskrig, og Lilleborg Helsehus, tidligere Lilleborg sykehjem.

Oversiktsbilde over Rosenhoff og Oslo rundt 1935. Foto: Karl Harstad / Oslo Museum

Det første komplekset, ofte kalt Rosenhofkomplekset (Borettslaget Rosenhof kvrtal 1) ble bygd av kommunen under den første verdenskrig, det ligger mellom Rosenhoffgata, Dynekilgata, Konghellegata og Jørgen Løvlands gate. Det er bygd rundt en indre gård, der det også er en bygning. Komplekset var opprinnelig beregnet på 1200 personer i 1–2 roms leiligheter med kjøkken, opprinnelig uten bad og wc, det var to fellestoaletter oppgangene. Husene er utformet i tidens nybarokk (ark. Morgenstierne & Eide). Opprinnelig var det flere butikker i lokaler ut mot Dynekilgata og Rosenhoffgata, bl.a. et samvirkelag. Nå 184 leiligheter, noen firmaer og Rosenhoff Idrettslag (stiftet 1931). Idrettslaget driver nå bare med ishockey, tidligere også fotball, friidrett, bandy, håndball og ski.

Rosenhoff kvartal 3 ligger vest for det første, mellom Rosenhoffgata, Vågebyveien og Strømstadgata. Det ble bygd 1922–25, består av to deler rundt en indre gård, har 14 oppganger og 103 leiligheter, også her de fleste 1–2 roms, men også enkelte større. Begge kompleksene har velholdte uteområder.

Det kvartalet som skulle bli kvartal 2, og som ligger lengst øst, ble ikke noe helt kvartal, det består av tre bygninger, én langs Jørgen Løvlands gate og to hjørnebygninger mot Konghellegata og Rosenhoffgata. Resten av bebyggelsen i dette kvartalet ut mot Trondheimsveien er bygd på ulike tidspunkter. Også her er det grønne, velstelte uteområder.

Referanser i denne artikkelen

Rosenhof skole