Vågebyveien

Vågebyveien, Rosenhoff, bydel Grünerløkka, fra Rosenhoffgata til Strømstadgata. Oppkalt 1924 etter Vågeby, det gamle navnet på Rodeløkka.

23. En del av boligkomplekset sørvest for Rosenhof skole, her hadde Oslo Samvirkelag avd. 25 butikk fra 1925. Nå kontorer for «Kongelig Norsk Båtforbund».