Ravnkroken

Ravnkroken, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, sidevei til Ravnåsveien: blindvei. Navn 1981 etter småbruket Ravnåsen.

1–29. 8 terrasseblokker, OBOS-borettslaget Nedre Ravnåsen med i alt 109 leiligheter, oppført 1983 (ark.Per-Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen.

2–74. Tre blokker og 34 rekkehus, OBOS-borettslaget Storfjellet med i alt 194 leiligheter og to bokollektiver, oppført 1982–83 av Selvaagbygg.