Revierkaia

Color Line cruise lagt i havn ved Revierkaia. Midt i bildet Sørenga. Foto: Astrid Ledang / Oslo Byelskikon

Revierkaia, kaianlegg for cruiseskip og marinefartøyer på vestsiden av Bjørvika mellom Langkaia og Utstikker II, ferdig utbygd 1990. Med denne utbyggingen forsvant den gamle Revierbrygga, Festningskaia og Utstikker I. Navnet Revierkaia kommer fra Revieret.