Ribbunggata

Ribbunggata, Ekeberg, bydel Gamle Oslo, fra Konows gate til Egnehjemveien. Før byutvidelsen het gaten Bjerggaden. Den ble oppkalt 1879 etter ribbungene (norrønt for røverne), en opprørerflokk stiftet 1219 av baglerpartiets levninger. Det stod kamper mellom ribbungene og birkebeinerne på Ryenberget. – Her er det trehusbebyggelse fra 1860- og 1870-årene, del av Ekebergkleiva bevaringsområde. Terrasseparken ligger fra gaten opp til Erlings gate.