Terrasseparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Parken sett fra toppen i Erlings gate. Foto: Helge Høifødt

Terrasseparken, bydel Gamle Oslo, park på Ekeberg. Parken er 4,1 dekar stor og ligger i bratt terreng som en forlengelse av Arctanderbyen i Ekebergskrenten, med Erlings gate i overkant og Ribbunggata i nedkant. Den ble anlagt i 1922–1923 og var ved åpningen 2,5 dekar stor.