Ribstonveien

Ribstonveien, Refstad, bydel Bjerke, fra Sinsenveien til Eltonveien. Villastrøk. Ender blindt for biltrafikken. Navn 1934 etter eplesorten ribston.

Bygninger m.m.:

31. Her lå til 1972 Refstad gård.

Referanser i denne artikkelen
Refstad