Ringskjæret

Ringskjæret, Bunnefjorden, tidligere skjær på nordsiden av utløpet til Gjersøelva. Skjæret er landfast nå. Viktig hekkeplass for sjøfugl (måke, tjeld). Navnet kommer antagelig av at det har vært ringer i berget til å feste båter i.

Odden sør for Hvervenbukta kalles Ringskjærodden.