Roald Amundsens gate

Roald Amundsens gate, Sentrum, fra Karl Johans gate til Fridtjof Nansens plass. Den ble oppkalt 1992 etter polarforskeren Roald Amundsen (1872–1928), som bl.a. var den første som nådde Sydpolen desember 1911.

Gatenavnet ble flyttet da denne gaten fikk sitt navn i 1992. Fra 1930 var Roald Amundsens gate navn på nåværende Olav V’s gate; etter kong Olavs død ble gaten gitt hans navn ned mot Kronprinsesse Märthas plass.

Den nåværende Roald Amundsens gate fra 1852 var en del av Universitetsgata. Den var opprinnelig bare regulert og opparbeidet frem til Stortingsgata; forlengelsen frem til Fridtjof Nansens plass følger delvis den tidligere Filosofgangens gateløp og ble opparbeidet i forbindelse med rådhusreguleringen i 1930-årene.