Rolf Strangers Kulturfond

Rolf Strangers kulturfond, opprettet 1982, har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie, både gjennom historisk forskning og ved utvidelse og tilretteleggelse av Bymuseets samlinger med sikte på en vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie.

Fondet ble opprettet av disponent og politiker Rolf Stranger (1891–1990). Stranger var medlem av bystyret 1926–67, ordfører 1956–59 og 1962–63. Han hadde i tillegg en rekke tillitsverv, bl.a. styreformann i Oslo Nye Teater 1959–84.

Midlene fra fondet utdeles årlig av Bymuseet, første gang 1983. Beløpet er (per 2018) begrenset oppad til kr 35 000.