Rolighed (løkke) Bymarken

Rolighed, tidligere løkke på Bymarken, ved Colletts gate 29. Den ble slått sammen av flere mindre løkker – Trueløkken, Truebakken og Grønnlia – av Poul Clauson omkring år 1800. Løkken ble i 1809 solgt til kjøpmann Johannes Thrane, som sju år senere solgte til oberstløytnant Herman Widing. I 1838 kjøpte zahlkasserer David Dietrichson Rolighed, som fra da av ble kalt Dietrichsons løkke. Den ble i familien til 1886. Da var utparselleringen begynt.

I 1894 fikk grosserer Mikkel Dobloug, innehaver av firmaet Brødrene Dobloug, skjøte på eiendommen, som da var på vel 20 daa. Fra nå av het Rolighed Doblougløkken. Hovedbølet ble revet i begynnelsen av 1930-årene for å gi plass til leiegårdkomplekset Colletts gate 15–29b.