Rommensletta skulpturpark

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Inngangen til parken fra Kristoffer Robins vei. Foto: Helge Høifødt

Rommensletta skulpturpark ligger ved Kristoffer Robins veiSmedstua, Bydel Stovner. Den ble etablert i 2013 i et samarbeid mellom kommunale etater, bydelen og Billedhuggerforeningen, og inngår i Alnaelva Miljøpark og Groruddalssatsingen.

Skulpturparken ligger på en opptil 15 meter dyp kommunal hovedsøppelfylling, anlagt i 1960-årene. Gjennom parken går et kunstig bekkeløp og turvei D10.

I 2013 hadde parken ni skulpturer fra ca. 1960 til ca. 2010, fra kommunens kunstsamling og innkjøpt til parken. Blant skulpturene var i 2014 «Fugl» av Nils Aas, som tidligere sto ved Symra kino, «Fisk» av Kristian Blystad, «Revemor med unge» av Skule Waksvik, «Atlantico» av Arnold Haukeland, «Aleph» av Stefanny Hillgaard og «Mor og barn» av Annasif Døhlen, som tidligere sto ved Dikemark sykehus.