Rostockergata

Rostockergata, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, gikk opprinnelig fra Bispegata nordover inn på jernbaneområdet. Oppkalt 1891 etter hansabyen Rostock. To leiegårder fra 1895 lå lenge isolert inne på jernbaneområdet, som de siste restene av gatens opprinnelige bebyggelse. De ble revet omkring 1980, og gateløpet gikk senere fra Bispegata til Havnegata. I forbindelse med utbyggingen av Bjørvika ble det 2007 vedtatt at gatenavnet skulle slettes; gateløpet ble også borte omkring 2010.

En ny gate i Bjørvika ble opparbeidet på 2010-tallet med omtrent samme gateløp, den fikk navnet Rostockgata.