Rusken

Rusken, aksjon som arbeider med kort- og langsiktige tiltak for å redusere forsøplingen i Oslo, underlagt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og med eget sekretariat i Bymiljøetaten. Initiativet til Rusken ble tatt av ordfører Albert Nordengen 1976, og Aksjon Rusken har siden pågått årlig.