Sølve Solfengs vei

Sølve Solfengs vei, Rødtvet, bydel Grorud, blindvei nordover fra Rasmus Engers vei. Navn 1959 etter skikkelsen Sølve Solfeng fra Hans Aanruds fortelling. Nordvestover fra Sølve Solfengs vei går blindveien Hestehagen.