Sørmarka

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Sørmarka, del av Oslomarka i Oslo, Enebakk og Nordre Follo kommuner. Sørmarka brukes om områdene sørvest for Enebakkveien (fv. 155). I vest begrenses Sørmarka av den bymessige bebyggelsen sørover fra Oslo gjennom Nordre Follo, i sør av fv. 154 mellom Ski og Enebakk. Sør for denne ligger den såkalte Gaupesteinsmarka i grensetrakten mot Hobøl, av mange regnet som en del av Sørmarka. Bare en liten del av Sørmarka ligger i Oslo, her ligger bl.a. Oslos sørligste vann – Elgsrudtjernet. Mye brukt turterreng. Vest i Sørmarka går E 6 fra Oslo til Vinterbro i Ås. I Sørmarka ligger LO-skolen (Sørmarka), tegnet av ark. Knut Knutsen og åpnet 1939.