Sørumgata

Sørumgata, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Norderhovgata til Bøgata. Navn 1879 etter Sørum i Akershus. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Øvre Gade.

1. Oppført av Lars Engebretsen (1828–før 1900), grunnlegger av Kampen Mek. Verksted, før murtvangen 1878.