Sagene bad

Sagene bad. Folkebadets søyleinngang til billettsalget. Kvinneavdelingen fløyen til høyre med tjenestebolig i underetasjen. Herreavdelingen til venstre. Tilstøtende bygning er svømmehallen og Sagene skoles gymsal i andre etasje (1924-26). Foto: Oslo byarkiv

Sagene bad, Sagene Folkebad, Sandakerveien 3, bygd 1899 (ark. Hagbart Schytte-Berg). Badet har dusj- og karbadavdeling, og fikk svømmebasseng på 12,5 m i forbindelse med byggingen av den nye Sagene skole 1926. Badet var det tredje offentlige badet i Kristiania etter Torvgadens og Enerhaugens Folkebad, og det ble finansiert av Kristiania Brændevinssamlags legat, mens kommunen avgav tomten. I 1926 ble Sagene skole den første i byen med eget svømmebasseng.

Bygningen ble fredet i 1996, og badet ble stengt i 2000 i påvente av rehabilietering. Det ble solgt til private i 2006, men det har ikke blitt gjenåpnet per 2019. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.