Kristiania brændevinssamlag

Kristiania brændevinssamlag ble opprettet 1884 for å sikre bedre kontroll med utskjenkingen av brennevin. Samlaget fikk overdratt de fleste skjenkerettigheter og hadde ved starten tillatelse til å drive salg og skjenking på 27 steder. Samlaget hadde ansvaret for brennevinsskjenkingen helt til forbudet ble innført i 1916.

Kristiania brændevinssamlags legat ble opprettet 1894 etter at det kom nye lovbestemmelser som krevde at mer av fortjenesten ved brennevinssalg skulle komme allmennyttige forhold til gode. Kapitalen kom raskt opp i 500 000 kr, og legatet gav bidrag til mange gode formål, bl.a. oppføringen av Sagene folkebad, som ble bygd i 1900 med i alt 83 000 kr i støtte fra legatet. Også opparbeidelsen av Kampen park og musikkpaviljongen på Sankt Hanshaugen ble finansiert av legatet.