Sagene politistasjon

Sagene politistasjon, tidligere politistasjon med adresse Maridalsveien 91. Den ble opprettet i 1855, og fikk egne lokaler i en trebygning ved hjørnet av det som senere ble Griffenfeldts gate i 1857. Politistasjonen ble nedlagt i 1962, og huset, som etter nedleggelsen ble brukt som firemannsbolig, ble revet i begynnelsen av 1970-årene, det var da ganske forfallent. Det ble erstattet av et kontorbygg med teglfasader i 1981.