Sandaker Brug

Sandaker Brug, tidligere bedrift på Akerselvas østside ved Sandakerfossen mellom Bjølsen og Lilleborg fabrikker, omtrent der Bjølsen Valsemølle senere ble anlagt (Sandakerveien 62). Dette var opprinnelig et sagbruk, som ble nedlagt og etterfulgt av en kornmølle («byggmøllen») i 1831 (revet i 1924). Det hadde for øvrig vært mølledrift her i flere hundre år, som gårdskvern tilknyttet Sandaker gård. Sagbruket ble gjenoppført i 1845, og ytterligere en mølle (rugmølle) ble oppført i 1850-årene (revet i 1896) av daværende eier Iver Olsen. En ullkardefabrikk ble startet i 1847, fra 1849 utleid som bomullsveveri til Interessentskabet for Christiania mekaniske Væveri. Sandaker Brug ble i 1889 overtatt av Bjølsen Valsemølle.