Sandaker senter

Sandaker senter, Sandakerveien 59, bydel Sagene, kjøpesenter med apotek, bibliotek, vinmonopol og 23 forretninger, samfunnshus, helse- og sosialsenter, og trygdeboliger, oppført av OBOS i 1976 (ark. Engh og Seip). Tilbygg 1998. Senteret som er på 10 300 m² ble rehabilitert og modernisert i 2004.

Før senteret ble bygd, lå det en Mobil bensinstasjon på hjørnet av Åsengata. På området her og bort til Åsengata hadde tyskerne under krigen en brakkeleir, se Sandakerleiren. Etter krigen ble en del av brakkene brukt av Sjøkrigsskolen, som holdt til her til den flyttet til Bergen i 1960.