Sandakerleiren

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sandakerleiren. Der Sandaker senter og OBOS-blokkene, oppført 1976, ligger nå med adresse Sandakerveien 59-61, lå det før krigen en Mobil-stasjon ved hjørnet av Åsengata. Ved Åsengata var det noe bebyggelse, Oslo Sporveier hadde en vognhall i daværende Åsengata 10 b, men ellers fremstod dette som et nokså åpent område. Litt lenger oppe langs Sandakerveien lå Sandakerbakken med hage på sørsiden, og ovenfor der igjen den lange boligblokken ved krysset med gaten som den gang het Hans Hauges gate (nå Hans Nielsen Hauges gate), oppført 1939.

Det åpne området på ca. 6000 m² øst for Vogts gate og Sandakerveien, nord og vest for Åsengata, nedenfor Sandakerbakken, ble rekvirert av tyskerne under krigen. Her anla de en militærleir for sin «Kriegsmarine» med en stor toogenhalvetasjes kasernebrakke, en halvannenetasjes kontorbrakke og flere mindre brakker. Mellom de to største brakkene lå oppstillingsplassen. Inngangspartiet med port og vaktstue i Vogts gate ledet rett inn til denne plassen. I leiren skal det også ha vært forlagt en «Schnellbootkommando». Også området nordover, vest for Carl Jeppesens gate, ble rekvirert. Ved Hans Hauges gate, der Nordpolen skole ligger nå, var det en løkke med fotballbane som ble kalt «Schancheløkka». Her ble det bygd en stor, trefløyet brakke med lagerlokaler, forlegningsrom, gymnastikksal og sanitæranlegg. Det var muligens denne brakken som ble kalt kalt Sanitäranlage Nordpol. I denne brakken var «Waffen SS Bautrupp» forlagt. Også lengst øst, ved Carl Jeppesens gate, var det forlegningsbrakker. Helt sør i området ved Åsengata hadde Organisation Todt et lagerområde med adresse Åsengata 12.

I midten av juni 1945 var mannskaper fra Milorg forlagt i leiren. De hadde også overtatt brakken ved Hans Hauges gate, brakkene som lå ved Carl Jeppesens gate og O.T.-lagerområdet ved Åsengata. Senere ble leiren overtatt av det regulære norske forsvaret, som gjorde den om til forlegning for Sjøkrigsskolen med adresse Vogts gate 81. Våren 1946 utførte Hærens tekniske ingeniørstab diverse reparasjonsarbeider i leiren, og anleggets kjøkken- og kontorbrakke og den ene mannskapsbrakken ble vurdert som som så godt bygd at de var av varig verdi. Det ble anbefalt å innrede et elektrisk kjøkken. Sjøkrigsskolen holdt til her til 1960, da den ble flyttet til Håkonsvern ved Bergen. Brakken ved Hans Nielsen Hauges gate ble revet i 1955 for å gi plass til den nye Sandaker skole, en kombinert framhalds- og realskole, nå Nordpolen barne- og ungdomsskole. Før Sandaker skole var helt ferdig, ble en av de gamle tyskerbrakkene brukt som skolens gymsal.