Sandefjordgata

Sandefjordgata, Sagene, bydel Sagene, opprinnelig fra Uelands gate til Kongsvingergata, nå stengt ved Sandefjordgaa 1. Oppkalt 1933 etter byen Sandefjord, før dette het gaten Stavangergata. Leiegårdsbebyggelse fra 1930-årene.

Langs gaten, som den gang het Stavangergata, ble det på initiativ av borgermeste Sofus Arctander bygd et større antall såkalte nødbrakker for bostedsløse 1911–12. Brakkene som ble kalt «Arctanderbrakkene», ble stående til 1936.

Bygninger m.m.:

1. Opprinnelig en femetasjes OBOS-blokk fra 1935 med 70 leiligheter, 54 av dem var ettromsleiligheter (ark. Chr. Th. Hauff). En del av de minste leilighetene hadde sovealkover. Nå eid av Oslo kommune. Her lå to av Arctanderbrakkene, disse ble revet i forbindelse med oppføringen av OBOS-blokken.

4 og 5. Sandefjordgata borettslag, et OBOS-borettslag bestående av to bygninger på hver side av gaten, forbundet med en buet portal, de er på tre og fire etasjer, den ene også med adresse Mogata 6a og b, innflytting 1940. De har til sammen 14 oppganger, 133 leiligheter og tre forretningslokaler (ark. Victor Schaulund). Her var det tidligere en fisk- og viltforretning og en kolonial- og kjøttforretning, senere antikvariat og sportsforretning. Antikvariatet Sagene bokstue, som ble drevet av Ragnar Navestad (1946–2020), ble nedlagt da Navestad døde høsten 2020.