Sandungen

Sandungen, Store og Vesle, to innsjøer lengst nord i Oslos del av Nordmarka. Store Sandungen er Oslos nordligste og nest største innsjø. De to sjøene er henholdsvis 2,58 og 1,38 km2 (inkl. Sandungskalven), begge 390 moh.

Store Sandungen har tilløp ved Katnoselva i nordvest og avløp til Hakkloa i sørøst og tilhører Vestre Nordmarksvassdraget; sjøen er regulert 5 m med demning fra 1887. Største dybde er 36 m. Nordre arm av innsjøen kalles Sandungskalven og ligger hovedsakelig i Lunner kommune. Her er det overført vann fra Gjerdingen i Lunner og Jevnaker via Store Daltjuven i Lunner.

Vesle Sandungen er forbundet med Store Sandungen ved et smalt sund i vest. Vesle Sandungens viktigste tilløp er Sandbekken fra vest med øverste kilde øst for Høgflaka (618 moh) i Ringerike. Vika i vest kalles Sandbekkvika.

Sandungen (plassen) ligger ved vestenden av Store Sandungen. 400 moh, 180 daa jord, delvis gjengrodd. Plassen er den største i Nordmarka og en av de opprinnelige eiendommene som etter hvert ble til Nordmarksgodset. Plassen ble ryddet av finner og er nevnt i manntallet fra 1649 som finneplass. I mange år var det den kjente Marka-familien Finstad som bodde her; mange skiløpere husker serveringen på kjøkkenet av Gustav og Mathilde Finstad og sønnen Sverre Finstad frem til 1970-årene.

I tillegg til forpakterbruket ligger det to bolighus på Sandungen, samt Løvenskiolds jakthytte, bygd for Carl Otto Løvenskiold 1940 (ark. Arnstein Arneberg).

Nord for Sandungen ligger Oslos nordligste og høyeste punkt, Kjerkeberget.