Saturnveien

Saturnveien, Grefsenplatået, bydel Nordre Aker, fra Grefsenveien til Kapellveien. Navn 1927 etter planeten Saturn. Flere av veiene i området har navn etter planeter. Fra Saturnveien til Grefsenveien går Lilloe-Olsens vei og til Engebråtveien går Merkurveien.