Saxilds løkke

Saxilds løkke, løkke på Bymarken, del av den nåværende Slottsparken, opprinnelig kalt Frydenvold. Kjøpmann Ole Eriksen Saxild (død 1794) kjøpte løkken, som gikk i arv til sønnen Erik Nicolai Saxild. Kjøpt av Slottskommisjonen 1824, og i en periode bodde slottsarkitekt Linstow der.