Schousløkken

Schousløkken, løkke som lå mellom nedre del av Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien. Navn etter Christian Julius Schou (1792–1874), som anla sitt bryggeri på tomten 1872–74, samt Schous plass.