Schwachs gate

Schwachs gate, Jessenløkken, bydel St. Hanshaugen, fra Jacob Aalls gate til Kirkeveien. Oppkalt 1914 etter dikteren Conrad Nicolai Schwach (1793–1860), landets fremste versdikter i generasjonen før Wergeland og Welhaven. Bebyggelsen består av enhetlig leiegårdsbebyggelse karakteristisk for området.