Sexes gate

Sexes gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Jens Bjelkes gate til Hagegata. Oppkalt 1891 etter professor Sjurd Amundsen Sexe (1808–88), professor i bergbygning og fysisk geografi 1866–76.

5. En fireetasjes leiegård, i tredje etasje her vokste Rolf Wickstrøm (1912–41) opp. Wickstrøm var klubbformann for verkstedklubben på Skabo jernbanevognfabrikk. 10. september 1941, samme dag som den tyske okkupasjonsmakten erklærte unntakstilstand, ble Wickstrøm og advokat Viggo Hansteen, som begge var blitt arrestert dagen før, stilt for tysk standrett og skutt. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Rolf Wickstrøm.