Skatt øst

Skatt øst, Schweigaards gate 17, del av Skatteetaten, som fra 2008 er organisert i Skattedirektoratet og fem skatteregioner (Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst). Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. Regionene er underlagt Skattedirektoratet og ledes av regiondirektører.

Skatt øst skriver ut forskuddsskatt og skattekort til byens skattytere, foretar skatteberegning, driver klagebehandling og annen retting av likningen. Dagens likningsforvaltning ble grunnlagt 1911. Skattedirektoratet ble forvaltningsorgan under Finansdepartementet i 1953. Likningskontoret og Folkeregisteret ble ett kontor fra 1999. I 2008 ble den nåværende organisering etablert.

Oslo ligningskontor holdt i mange år til i Hagegata 22 (Tøyensenteret). Bygningen i Schweigaards gate er et kontorbygg på 8 etasjer, oppført 2008 (ark. Narud Stokke Wiig).