Skjoldgaten

Skjoldgaten, tidligere gate på Bjølsen, fra Maridalsveien til Treschows gate; parallelt med og nedenfor Trasopgaten (nåv. Ålesundgata).

2 (nå Maridalsveien 169). Her hadde Oslo Samvirkelag forsamlingssalen Samvirkesalen. Her var det sambandssentral for Luftvernet under krigen. I juni 1945 ble salen brukt av mannskaper fra Milorg. Etter krigen ble det satt opp et portrettrelieff til minne om motstandsmannen Roy Nilsen (1916–45), som var sjåfør i samvirkelaget. Relieffet forsvant i forbindelse med rivingen av forsamlingssalen.