Slengfehøgda

Slengfehøgda, topp i Lillomarka, øst for Store Gryta og nordvest for Breisjøen. 415 moh med trigonometrisk punkt på toppen. Navnet kan komme av at skogsarbeidere fra Hadeland fikk sleng på sledene når de kjørte tømmer på dårlig føre.