Sluttstykket

Sluttstykket, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, vei fra Åslandkrysset ved E 6 og Maurtuveien rundt Åsland pukkverk til den planlagte Åsland skytehall, nord for plassen Myrer. Navn fra 2012 etter våpendelen sluttstykke, med tilknytningen til skytehallen her. Skytehallen er vedtatt bygd, men byggingen var ikke igangsatt per 2019 pga. arbeidet med Follobanen.

2. Åsland pukkverk.