Smedstua (plass) Fossum

Smedstua, husmannsplass med gnr. 100/50, Østre Aker vei 310, opprinnelig plass under Fossum, gnr. 100/1, tidligutskilt som egen gård. Den eneste gårdsbygningen som er bevart, er våningshuset, et sveitserhus som nå benyttes som kommunal barnehage. Stabburet brant i 1995, men er erstattet av et nytt hus. – Plassen har gitt navn til boligområdet Smedstua.