Smeltedigelen

Smeltedigelen, Kværnerbyen, bydel Gamle Oslo, fra Freserveien til Turbinveien, mellom Kværnerhallen og blokkene i Møllehjulet borettslag. Oppkalt 2007 etter industrivirksomheten ved Kværner Brug – navnet henspiller også på dagens bydel Gamle Oslo, der befolkningen er sammensatt av personer med bakgrunn fra hele verden.

2. Den sørvestligste av blokkene i Møllehjulet boretttslag, her har OBOS (2018) visningssenter. Syd for bygningen ender Lodalsparken.