Lodalsparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Lodalsparken sett fra Turbinveien. - Foto: Helge Høifødt

Lodalsparken, Kværner, bydel Gamle Oslo, parken i den østlige delen av Kværnerbyen, ferdigstilt 2009 og oppkalt 2007 etter Lodalen. Helt øst i parken finnes en dam og vestover fra Turbinveien er det anlagt et vannspeil formet som et elveløp, kalt «Kværnerdammen». Vannet er lagt i en smal kanal og et slyngende vannløp videre vestover. Vannspeilet er bygget for å tåle frost og bruk som skøytebane. Dybden er maksimalt 20 cm og vannet kan brukes til bading. I 2013 var vannet fra Alnaelva ikke rent nok til å gå i parken, så elva ble da i en kulvert under parken, men planen var å la elvevannet gå i parken når det ble rent nok.