Solhauggata

Solhauggata, Rodeløkka, bydel Grünerløkka, fra Sars’ gate til Fjellgata. Oppkalt 1879 etter Solhaug løkke. Lav trehusbebyggelse i den vestlige delen av gaten, på Rodeløkka, blokkbebyggelse fra Trondheimsveien og østover.

2. OBOS-boligblokk mellom Trondheimsveien og Bodøgata, en femetasjes del mot Trondheimsveien, avtrappede volumer mot Bodøgata, Solhauggata borettslag med 29 leiligheter, fullført 1981 (ark. Colbjørnsen og Stephansen).